“Tak mi dokažte, když jste tak chytrej a vzdělanej, že karma ani reinkarnace neexistují!”

Bledý mládenec naštvaně rozhodil rukama a zvrhnul svému protějšku pivo, které na ubrusu vykouzlilo podivuhodné obrazce. Teorie chaosu v praxi.

“Neexistenci nelze prokázat,” pravil unaveně lehce obézní muž s lennonkami na očích a vylovil ze zbytků tekutiny mokré cigarety a zapalovač. “Důkazní břemeno vždy spočívá na člověku, který něco tvrdí.” Dodal a mávnul na číšníka, který s vědoucím výrazem ve tváři obyčejnou útěrkou vrátil vesmíru řád.

“Hovnajs!” vyrazil ze sebe mladík, “já vím, že jsem zoznuvrozený… vozruznovený… kurva…” polknul slinu, odmlčel se, aby srovnal jazyk do správné polohy a pokračoval: “znovuzrozený Alexandr Veliký. Je na vás, abyste dokázal, že to není pravda, protože já náhodou přesně vím, že jsem! V noci se mi zdává o Indii a jak mi v té džungli zdechnul Bukefalos. To je přeci jasný důkaz.”

“Vaše tvrzení dokazuje pouze to, že máte bujné sny a buď hodně čtete, což je dost nepravděpodobné, nebo jste podlehl kouzlu Hollywoodu a filmové báchorky považujete za realitu všedního dne. Váš takzvaný důkaz je pouhá anekdota.” Opáčil Lennon a poděkoval číšníkovi za nové pivo, které prozřetelně uklidil na samý okraj stolu.

“Tak proč se nechechtám, aha?” vyhrkl mladík a zase zamával rukama.

“Protože nechápete základy, na nichž stojí samotný princip vědeckého poznání. Tvrzení jedince nemá žádnou váhu, pokud není podloženo opakovatelným experimentem na velkém a čistě náhodném vzorku jiných jedinců.”

“Vy myslíte, že existuje spousta dalších Alexandrů Velikých?” vykulil mladík oči.

“Tím si nemohu být tak docela jist, protože i přes jím proklamované mnohoženství je hodně pravděpodobné, že Alexandr byl gay a o ženu nikdy nezavadil ani pohledem, takže jeho sémě nejspíš zůstalo ležet ladem. Též jeho láska k obyčejnému koni dost dobře mohla být patologického rázu. Odborně se tomu říká zoofilie.”

“Chcete mi říct, že jsem teplouš a šoustám koně?” rozčertil se mladík a výhrůžně povstal.

Muž s brýlemi na očích povstal také, narovnal ramena, dopil zbytek piva a poznamenal: “Vlastně ano. A teď mi nezvratně dokažte, že to tak není.”

Jediná pravá brzda českého internetu.