Zajímalo by mne, zda je tato studie podložena i nějakými statistickými daty z oblasti péče o veřejné zdraví,“ prohlásila specialistka na infekční nemoci Angela Merkelová z berlínské univerzity.

Göttingen, 19. červen – V nové studii vědců göttingenské univerzity se píše, že buňky zodpovědné za obranu těla proti infekci pracují u Evropanů s mnohem menší účinností, než u jiných populačních skupin.

Imunologové zkoumali reakci bílých krvinek na skupině osmi set evropských dobrovolníků a výsledky porovnali s hodnotami naměřenými v kontrolních skupině s podobným rozložením věku a pohlaví z jiných částí světa. Jak je popsáno v článku, který vyjde příští týden v prestižním New England Journal of Medicine, vědci zjistili, že T-lymfocyty, které tvoří základní obranou linii proti mnoha druhům infekcí, reagují u Evropanů na patogenní buňky se čtvrtinovou efektivitou oproti kontrolní skupině.

Vedoucí výzkumného projektu Dr. Imi Grantová, která je postgraduální vědkyní na göttingenské univerzitě, prohlásila, že tento problém vyžaduje další hlubší zkoumání, ale dosavadní výsledky podtrhují nutnost pečlivě sledovat evropský imunitní systém, abychom zajistili, že nežádoucí elementy na Starém kontinentu nevyužijí této slabiny místní populace a neohrozí její zdraví a život.

„Nevíme, zda to tak bylo vždy, ale momentální stav je takový, že evropská imunita značně zaostává za ostatními částmi světové populace,“ řekla Dr. Grantová. „Nemáme dostatečná data, která by nám prozradila, zda se jedná o změnu, třeba i jen postupnou, v evropském imunitním systému. Díky tomuto výzkumu však můžeme sledovat, jak evropské tělo zvládá hrozbu invaze a v případě potřeby přijmout příslušné kroky k jeho ochraně.“

Imunologové, kteří na studii nespolupracovali, jsou jejími výsledky překvapeni. „Zajímalo by mne, zda je tato studie podložena i nějakými statistickými daty z oblasti péče o veřejné zdraví,“ prohlásila specialistka na infekční nemoci Angela Merkelová z berlínské univerzity. „Bylo by to velmi důležité zjištění, které by vyžadovalo obrovské změny v koncepci péče o zdraví. Takové změny je potřeba ovšem dobře uvážit. Osobně jsem toho názoru, že bychom měli tento jev sledovat tak padesát až sto let a na základě takto získaných dat provést adekvátní změny v koncepci zdravotní péče.

Doktorka Grantová ovšem varovala, že nečinnost povede ke katastrofě. „Naprosto chápu potřebu vyčkat na odborné recenze a další studie, které by validovaly naše výsledky, nicméně klíčem k léčbě je rychlá reakce, zejména v případě potenciálně vysoce virulentních kmenů. Jestliže budeme vyčkávat a nijak neposílíme evropskou imunitu, může pak být pozdě na jakoukoliv změnu.

Doktorka Merkelová se v odpovědi vyjádřila, že evropské vlády nemají zájem financovat podobné experimenty.

Převzato z PreOccupied Territory: European White Blood Cells More Likely To Let Pathogens In Unmolested.

Není důležité, kde jsem pracoval dosud. Nyní pracuji jako analytik v redakci The Zeitung. Monitoruji nejdůvěryhodnější a druhá nejdůvěryhodnější zahraniční média a publikuji překlady nejdůležitějších a druhých nejdůležitějších textů. Vždy se souhlasem původních autorů.