„Když mě můj pán a jeho společníci zneužívají a bijí, vím že se chovají podle jasně daných pravidel.“

Rakka, 31. prosinec – Tisíce žen a dívek zajatých islámskými bojovníky si konečně mohou oddychnout. Tento týden chalíf Abu-Bakr Al-Bagdádí vydal náboženská pravidla, která jasně říkají, kdy, za jakých okolností a jak mohou být tyto ženy znásilňovány.

Al-Bagdádí osobně vedl přípravu a vydání těchto pravidel, aby svým bojovníkům za absolutní nadvládu Islámu nad světem pomohl chovat se správně a podle pravidel víry. Dobývání území, nucené konvertování k víře a masakrování celých měst je pouze jednou stranou mince. Islamističtí bojovníci a funkcionáři potřebují pomoc a vedení jak se mají správně chovat, když boje následované krvavými masakry skončí. Al-Bagdádí proto pochopil, že svým ovečkám musí osvětlit základní věci Šaríi, islámského práva, které se zabývá všedními detaily života, zejména zneužíváním zajatých žen. Dokud tato pravidla neexistovala, nikdo netušil jaké kruté zacházení je čeká. Podle vyjádření zajatých žen a dívek je tato nejistota nyní pryč.

„Nevím, jaká jsou to pravidla, protože nesmím číst, poslouchat rádio ani jinak zjišťovat, co se děje,“ řekla Isma, patnáctiletá Jazídka, kterou si zakoupil jeden z velitelů ISIS v červnu. „Ale slyšela jsem je o nich mluvit, takže nyní alespoň vím, že když mě můj pán a jeho společníci zneužívají a bijí, chovají se podle jasně daných pravidel, ačkoliv nevím, jaká pravidla to jsou.“

„Lépe se nám dýchá,“ souhlasí Maryam, čtrnáctiletá Kurdka. „Tedy dýchalo by se, kdyby mi můj pán nezlámal žebra, když jsem se nechtěla podvolit jeho dotírání a ještě se to nezahojilo, protože mě bije neustále. Ale nyní je to lepší, protože vím, že bití nesmí být svévolné, islámské právo jej povoluje pouze pokud neuspokojím jeho chtíč.“ Maryam a její dvanáctiletá sestra Ada byly zajaty na počátku léta a jsou opakovaně znásilňovány stejným velitelem jako Isma.

Ada navíc dodala, že jsou to dobrá pravidla, protože umožňují jejímu pánovi nepožadovat jenom ukájení jeho libida, ale i jiné práce, zejména v domácnosti. „Je to opravdu úleva, když mohu jít ven z domu pro vodu, nebo někde uklízet a být nějakou chvíli sama bez mého pána a jeho kumpánů,“ říká Ada a dodává „jsou to dobrá pravidla, díky Bohu za ně.“

 

Se svolením autora přeloženo z webu www.preoccupiedterritory.com

 

Foto: Jeff Prieb

Není důležité, kde jsem pracoval dosud. Nyní pracuji jako analytik v redakci The Zeitung. Monitoruji nejdůvěryhodnější a druhá nejdůvěryhodnější zahraniční média a publikuji překlady nejdůležitějších a druhých nejdůležitějších textů. Vždy se souhlasem původních autorů.